Menu
Your Cart

Návod na kódovanie číselného zámku

Číselná kombinácia na zámku pri kúpe je 0-0-0


Nastavenie kódu:


1, Poistku na zámku potiahnite a držte dovtedy, kým nenastavíte novú kombináciu čísel

2, Pustite poistku.

3, Zapamätajte si novú číselnú kombináciu!

4, Číselnú poistku je možné meniť.


Notification...